2017.03 SLETH VISION FOR TAGE-HANSENS GADE

SLETH has developed a vision for the new urban district on the former county hospital site Tage-Hansens Gade in Aarhus.
We are looking forward to the coming process and to engage the public in the development of the neighborhood.
SLETH is collaborating with SLA, Moe, Urban Creators, Innovation Lab, Mogens Morgen and Martin Thim.

“Byfamilien

By- og livskvalitet for beboere i alle alder
Det kræver en landsby at opfostre et barn. Sådan hed det engang. Naturligvis med den pointe at det gode børne- og familieliv beror på mere og flere end hjemmets fire vægge omkring den enkelte kernefamilie. Det gode børneliv, det gode familieliv og det gode byliv beror på fællesskaber, på generationer på tværs og på gode fysiske omgivelser, hvor man trygt kan færdes og opholde sig.
Under nutidige forhold vil det måske være mere relevant at sige, at det kræver et godt bykvarter. Men ideen er den samme og er måske blot blevet endnu mere relevant med tilkomsten af mange flere helt almindelige familietyper. Det er også blevet endnu mere relevant at forholde sig strategisk til, hvordan vi vil skabe dem for i modsætning til den gamle landsby kommer det ikke af sig selv at folk bor på tværs af generationer i nærhed af hinanden.
Det bykvarter vi bygger på Amtssygehuset rummer attraktive boliger, vedkommende omgivelser og plads til fællesskab på tværs af generationer og kulturer.
Det er ikke bare noget vi siger. Det er noget, vi arbejder strategisk med i de økonomiske disponeringer, i ejerformer, i boligstørrelser, i udbudskrav i borgerinddragelsesmetoder osv.
Vi kalder det for Byfamilien.
Og vores strategi for at skabe Byfamilien er en gennemgående rød tråd i hele udviklingsplanen for Det Organiske Bykvarter på Amtssygehuset.

Proces
Vores tilgang til arbejdet med Amtssygehuset, har været med udgangspunkt i en dynamisk udvikling på tværs af teamets kompetencer og med udgangspunkt i borgernes ønsker. Derfor har vi sammensat et team, der består af både arkitekter, ingeniører, historikere, aarhusianske iværksættere, innovatører og landskabsarkitekter.
Dette afspejles også i vores forslag til en forsat udviklende proces, med udgangspunkt i bydelskontoret Organic City Lab, som vi har til hensigt at etablere på området, så snart når de første bygninger kan frigives. Her skal være mulighed for fortsat involvering og løbende udvikling, sideløbende med at der tages fat på de første store byggeprojekter.
Med Amtssygehuset har Aarhus en utrolig mulighed for at skabe et fantastisk kvarter for byfamilien, som vil åbne sig for hele området fra Ringgaden til Den Gamle By.”